REGULAMIN SKLEPU

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Złożenie zamówienia to wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronie sklepu.

Składający zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia „formularza zamówienia„. Zamówienie musi określać formę płatności oraz adres odbiorcy. Użytkownik po złożeniu zamówienia otrzyma odpowiedź z serwisu www.wedkarz-polski.pl potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Sklep internetowy www.wedkarz-polski.pl zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez e-mail lub telefonicznie. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
Zamówienie jest wysyłane wraz z fakturą VAT. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub instytucje w celu otrzymania faktury VAT zobowiązane są do podania w formularzu zamówienia numeru NIP. Faktura VAT wystawiana jest w momencie gdy zamówione przez klienta towary są gotowe do wysyłki.

Sklep internetowy www.wedkarz-polski.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia.
Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego www.wedkarz-polski.pl wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. W większości przypadków podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

Koszty dostawy ponosi kupujący z wyjątkiem specjalnych promocji organizowanych przez sklep.
Sklep internetowy www.wedkarz-polski.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia, zmiana cen może dotyczyć również zamówień przyjętych do realizacji.
Sklep internetowy www.wedkarz-polski.pl zastrzega sobie prawo do wycofania towarów z oferty bez uprzedzenia.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Procedura realizacji zamówienia zostaje uruchomiona po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia. Jeśli klient jako formę płatności wybrał płatność „za pobraniem” procedura ta zostanie uruchomiona niezwłocznie. Natomiast w przypadku gdy klient jako formę płatności wybrał przedpłatę na konto firmy procedura ta zostanie uruchomiona po zaksięgowaniu wpłaty.
W przypadku przyjęcia zamówienia do realizacji w dniu roboczym przed godziną 12.00 realizacja zamówienia rozpocznie się tego samego dnia, w przypadku przyjęcia zamówienia po godzinie 12.00 realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu w którym zamówienie zostało przyjęte do realizacji. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
Przeciętny czas realizacji zamówienia (do momentu nadania przesyłki) wynosi do 24 godzin. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych z tym, iż sklep zapewnia, że dołoży wszelkich starań aby zamówienie zrealizować w jak najkrótszym terminie.
Sklep internetowy www.wedkarz-polski.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmy kurierskie.
W przypadku zamówień składających się z kilku towarów a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania ostatniego elementu danego zamówienia chyba, że strony postanowią inaczej.
Wysłany towar do momentu wpłaty pełnej należności za niego jest własnością Firmy Handlowo Danbrat. W przypadku chwilowej bądź całkowitej niedostępności w magazynie lub u dostawców zamówionych towarów klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia i terminie realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takiej sytuacji kupujący decyduje się na formę realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

FORMY PŁATNOŚCI

1. Za pobraniem przy odbiorze towaru przez kuriera. Koszt jest uzależniony od wagi przesyłki.
2. Przedpłata na konto

ZWROTY

Zgodnie z „Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie był zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany. Towar musi być zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

Sklep dokona zwrotu ceny produktu przelewem na podane przez klienta konto w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zwrotu. Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych „za pobraniem” od klientów.

REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. Sprzedawca uwzględnia reklamacje klientów w przypadku niezgodności z umową towaru konsumpcyjnego w chwili jego wydania na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. „O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176).

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8:30 do 16:30.  Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr. zamówienia, nr. i rodzaj dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji.
Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w przeciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania informacji o reklamacji.
Towary objęte gwarancją producenta należy reklamować bezpośrednio u producenta danego towaru.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sklep internetowy www.wedkarz-polski.pl gwarantuje swoim klientom ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby www.wedkarz-polski.pl i przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz przesyłania informacji handlowej i nie zostaną przekazane osobom trzecim ani innym firmom. Sposób ich przechowywania będzie uniemożliwiał dostęp do nich osobom niepowołanym.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Sklep internetowy www.wedkarz-polski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn od niego niezależnych na przykład z powodu wadliwego działania sieci Internet lub wyczerpania się zapasów magazynowych czy błędnej ceny. Sklep internetowy www.wedkarz-polski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres email oraz hasło użytkownika naszego serwisu. Serwisy www.wedkarz-polski.pl informuje również o możliwych błędach na stronie i różnic między produktem a zdjęciem jak i treścią. Serwis www.wedkarz-polski.pl jest jedynie stroną informacyjną i podglądową.
Sklep internetowy www.wedkarz-polski.plponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie do kwoty zamówienia i nie odpowiada za szkody wynikłe z braku możliwości realizacji zamówienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Sklep internetowy www.wedkarz-polski.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.